Gå Storehaugen Opp ein dag det passar og få t-skjorte!

Kristi Himmelfartsdag 30. mai er det klart for Storehaugen Opp 2019. Her bilete av vinnar av Storehaugen Opp 2018, Erland Eldrup.

Kristi Himmelfartsdag 30. mai er det klart for Storehaugen Opp 2019. Her bilete av vinnar av Storehaugen Opp 2018, Erland Eldrup.

Har du ikkje høve til å delta på sjølve løpsdagen 30. mai? Då finst det ein alternativ måte å delta på! 

Sjølvsagt håpar me at flest mogleg blir med på folkefesten Kristi Himmelfartsdag, men så er det jo slik at det ikkje kan passa for alle. Er du i ein slik situasjon, kan du melda deg på no før løpet og betala 150 kr på konto: 3838 30 21968 (friidrettsgruppa Lærdal IL), eventuelt Vipps: #131003. Då kan du gå ein dag det passar og få den flotte t-skjorta til Storehaugen Opp seinare. 

Hugs å oppgje storleik på t-skjorte på Messenger, e-post: bjorghild.holien@gmail.com eller SMS til 95139357.