Kontaktinformasjon: 
Tlf: 95 13 93 57
Epost: bjorghild.holien@gmail.com