Påmeldinga er opna!

Frå Storehaugen Opp 2018

Frå Storehaugen Opp 2018

Det er no opna for påmelding, link med liste over kven som er påmelde kjem så snart påmeldingane byrjar å koma inn. Ordinær påmeldingsfrist er 28 .mai kl 23:59. Etterpåmelding etter dette og fram til 1 time før start løpsdagen er mogeleg. ( etterpåmeldingsgebyr kr 100) . Betaling på kontonummer: 38383021968 , merk innbetalinga med “Storehaugen Opp 2019”.

NB! Ein må fylle 15 år inneværande år for å delta på tid, dvs at ein må vera fødd i 2004. ( Krav frå Norsk Friidrettsforbund).

Ta med kvitteringa ved henting av startnummer. Ta og med kontant om du ikkje har betalt på nett. Eventuelt har me Vipps (men ikkje bankterminal). Det vert kafe med sal av varmmat og kaffi /kaker i forbindelse med arrangementet.

Meld deg på! Velkommen!